Constant temperature and humidity test

Test av konstant temperatur og fuktighet

Salt spray test

Saltspraytest

Integrating-sphere-test

Integrerende sfæretest

Needle flame test

Test av nålflamme

Hot and cold shock chamber

Varmt og kaldt sjokkkammer

Waterproof-test

Vanntett test