Driftsinstruksjon av Vindmøllelanterne

Bruksanvisning for Fangyuan lanterne

Driftsinstruksjon av Jade lanten med høy lumen

Driftsinstruksjon av RGB Jade lanterne

Drift av Jade lanterne

Bruksanvisning for Knight SE lanterne

Bruksanvisning for Evelyn Lantern

OLJELANTERNE FOR FRITIDSBOR drift